Защо в България

Защо в България

Защо в България
Република България / с площ 111хил.кв. м. и население от 7 364 милиона души /  е държава в Югоизточна Европа,  разположена в Източната част на Балканския полуостров. Граничи на север с Румъния; на запад със Сърбия и Република Македония; на юг с Гърция и на югоизток с Турция. На изток, по протежение на бреговата ивица, страната се мие от водите на Черно море. Общата дължина на държавната граница е 2245 км, от които 1181 km са сухоземни, 686 km – речни (главно по река Дунав) и 378 km – морски. Със своето разположение страната играе роля на своеобразен мост между Изтока и Запада.

В България преобладава умереният климат, със студена зима и горещо лято. Бариерният ефект на Стара планина има силно влияние върху климата в цялата страна – Северна България изпитва по-ниски температури и получава повече валежи в сравнение с южната част. Природата е изключително разнообразна-близо 35% от общата площ на страната е покрита от гори., съществуват 3 национални парка, 55 резервата, 11 природни парка, защитени местности, множество минерални извори, реки, езера, впечатляваща плажна ивица по Черноморския бряг.

Изучавайки райските кътчета, ще попаднете на голям брой културно-исторически паметници - храмове, древни градове, съкровища, паметници от различни епохи...Българските земи са наследили едни от най-древните културни богатства в Европа. Така например Варненското съкровище от V. – началото на IV хил. пр.н.е., принадлежащо на Варненската култура е най-старото обработено злато в света. Един от най-старите български културни паметници е вписаният в списъка на световното културно наследство (ЮНЕСКО), Мадарски конник (VIII век).

Първата българска столица Плиска е построена по римски образец със здрава крепостна стена, обграждаща дворци, църкви и храмове, бани, и други публични постройки, в чийто стил са преплетени и елемети от Централна Азия и Близкият Изток. След приемането на Християнството и възкачването на цар Симеон Велики, столицата и културният център на българската държава се премества в Преслав. Последвалият период е известен още като Златен век на България, в който българската култура достига своя първи апогей. Златната църква в Преслав, Голямата базилика в Плиска, чиято дължина заедно с перистила е почти сто метра, църквите „Св. София“ в Охрид и Средец, „Св. Стефан“ в Несебър или преславската керамика са само част от тези постижения.   

След падането на първото българско царство под византийска власт (1018 – 1185/86) се засилва влиянието на Византия в българското изкуство. То е прекратено с възстановяването на българската държава през 1185 година. Търново става столица на второто българско царство и се превръща в нов политически и културен център, не само в средновековна България, но и на целия Балкански п-в. Съвременниците описват Търново като новият Йерусалим, Рим и Константинопол взети заедно.

В българската култура като цяло присъства и силно ориенталско влияние заради османското владичество. България пропуска прогресивните европейски течения от епохите на Ренесанса, Реформацията, Просвещението и 19 век. Възрожденската епоха е културно-исторически период, характеризиращ се с възраждане на българските традиции, но отвъд рамките на елитарната култура, присъстваща в западноевропейските страни.

Всеки един исторически период оставя богато културно наследство, представено от крепостни стени, дворци, църкви, бани, гробници и др. Част от тях са разкрити и проучени, но съществуват и такива, които тепърва предстои да бъдат анализирани.   

Възможностите за културен, морски, ски и СПА-туризъм, приветливото население и ниските цени привличат туристи и инвеститори от Европейските страни - Великобритания, Полша, Франция, Италия, Скандинавските страни,  Русия, Украйна и др. Много от тях обвързват решението си да закупят в България своя втори дом  - апартамент или къща -  със завладяващата природа, спокойния бит и култура и гостоприемните българи. Важни предпоставки са и юридическите и правни порядки, които силно се доближават до европейските.  Немалко чуждестранни граждани се установяват в страната с инвестиционни и бизнес цели.

България е една от основателките на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа; освен това страната членува в ООН, Съвета на Европа, Европейския съюз и НАТО. През 2015 България е позиционирана като третата най-перспективна страна в света за базиране на производство според Cushman&Wakefield, в техния годишен индекс за позициониране на производство в развиващите се пазари.Имоти в България